مرور برچسب

هرمز جدید

مالکیتی که به تخریب‌ بنادر تاریخی خلیج‌فارس منجر می‌شود!

رییس گروه باستان‌شناسی زیر آب پژوهشکده باستان شناسی بسیاری از تخریب‌های صورت گرفته در بنادر تاریخی و باستانی خلیج فارس را به بهانه وجود سند مالکیت اعلام کرد و گفت: برای حفظ بنادر باقی‌مانده…