مرور برچسب

هرمز نصیری

طرح پسماندی که اجرا نشد

طرح پسماندی که اجرا نشد. یک سال و چهار ماه است که از تصویب طرح پسماند زباله‌ها در لرستان می‌گذرد ولی همچنان خبری از بازیافت زباله‌ها نیست...