مرور برچسب

هزینه

ای دهک مسواک بزن

خب با این‌ هزینه‌ها طرف باید به‌اندازه یه ضامن بازاری معتبر وثیقه بذاره تا بتونه از پس یه‌ جرم‌گیری ساده بربیاد، تازه این نیمه پر لیوانه.