مرور برچسب

هفته دولت

هفته دولت است و بازار افتتاح‌ها و روبان بستن‌های دوباره و سه‌باره داغ داغ

مدیران استانی که نمی‌توانند بیکار بمانند‌ باید هرطور شده در این هفته خودی نشان دهند. هفته دولت است و بازار افتتاح‌ها و روبان بستن‌های دوباره و سه‌باره داغ.
ادامه مطلب ...