مرور برچسب

هفته فرهنگی لُرستان

واژگان لُری در کتیبه بیستون

زبان لری منشعب از پارسی باستان است که این نشانه‌ها را می‌توان در کتیبه بیستون واقع در کرمانشاه مشاهده کرد. درنوشته حکاکی شده این کتیبه حدود ۱۵ واژه لُری به‌کار رفته است و این زبان باستانی…

بزرگداشت استاد اسحاق عیدی در هفته فرهنگی لرستان

آموزگار دبستان و دبیرستان‌های خرم‌آباد، معمولان و پلدختر، رئیس مبارزه با بی‌سوادی استان لرستان، معاون فرهنگ وهنر خرم‌آباد، رئیس کتابخانه‌ها و امور ادبی لرستان و رئیس فرهنگ و هنر بروجرد از…