مرور برچسب

هندوستان

تولد دخترها در هندوستان

هر ساله در روستاى پیپلانتری هندوستان با تولد هر دختر، اهالی روستا جمع شده و ۱۱۱ درخت را به افتخار او می‌کارند. آن‌ها اعتقاد دارند دختر موهبتی الهی است که مانند درختان برکت می‌آورد.