مرور برچسب

هنر اسلامی

اعتقادباوری، پذیرش کامل اثری است که خلق می‌کنیم

مشکل امروز جامعه ما در بحث هنر و عملکرد یک بحث فرهنگی است که هنر یکی از مولفه‌های مهم فرهنگ است و تفاوتفرهنگ‌سازی با سایر شیوه‌های مرسوم، اصلاح ریشه‌ای یک امر بر اساس پژوهش‌های بنیادین…
ادامه مطلب ...