مرور برچسب

هوارض خروج

اوقات فراغت سیاسی

اوقات فراغت سیاسی. می‌شینیم یه شب برای پرکردن این اوقات مرده، بنزین و گرون می‌کنیم یه شب دیگه عوارض ورود و خروج می‌ذاریم. گاهی اوقات در ...