مرور برچسب

هواپیمای اوکراین

جعبه سياه خبر و چرا خبررسانی در شرایط فعلی ممکن نیست؛ وقتی سخنگوی دولت هم چیزی نمی‌داند

جعبه سياه خبر و چرا خبررسانی در شرایط فعلی ممکن نیست؛ وقتی سخنگوی دولت هم چیزی نمی‌داند. پنهانكاری نظام‌مند ريشه اين بحران است كه فراتر از دروغ است.
ادامه مطلب ...