مرور برچسب

هواپیمای تهران یاسوج

بر وحشتم نیفزا!

بر وحشتم نیفزا! هواپیمای مسافربری تهران ـ یاسوج با بیش از ۶۰ سرنشین در منطقه سمیرم اصفهان سقوط کرد. در این حادثه تمامی سرنشینان ...