مرور برچسب

هوای تهران

چالش سوزاندن شرکت آدیداس

یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به تحریم آدیداس گفت: «چالش نخریدن و به آتش کشیدن آدیداس باید در کشور فراگیر شود. در این رابطه می‌توان به نشانه اعتراض انباری از آدیداس را به آتش کشید.»