مرور برچسب

هگمتانه

ثبت جهانی یونسکو مانند ثبت ملی آلو نیست که آسان باشد

صنعت توریسم و گردشگری در برخی کشورها منبع اصلی درآمد است. ایران نیز می‌تواند با نگاهی مثبت و تلاشی بیشتر در روند ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی خود، از ظرفیت‌های بی پایان خود در این حوزه…
ادامه مطلب ...