مرور برچسب

هیأت های عزاداری

در توزیع نذورات حداقل از ظروف پایه گیاهی استفاده کنید؛ توصیه‌هایی به هیأت‌های عزاداری

در توزیع نذورات حداقل از ظروف پایه گیاهی استفاده کنید؛ توصیه‌هایی به هیأت‌های عزاداری. لازم است پاکسازی محیط پیرامون هیأت‌ها و تکایا مورد توجه قرار گیرد
ادامه مطلب ...