مرور برچسب

واردات

قیمت مبلمان ۳۰ درصد افزایش یافت و از سبد خرید خانوار خارج شد؛ اما آیا این آمار واقعی است؟

رئیس اتحادیه مبل‌سازان گفته که مبلمان از سبد خانوار‌ها خارج شده است و دلیل آن را افزایش ۳۰درصدی قیمت مبلمان دانسته است. آیا این آمار واقعی است؟
ادامه مطلب ...