مرور برچسب

وام ازدواج

وام ازدواج و مشکلاتی که در پرداختش وجود دارد؛ این‌بار مشکل کم بودن میزان یارانه‌هاست

وام ازدواج و مشکلاتی که در پرداختش وجود دارد؛ این‌بار مشکل کم بودن میزان یارانه‌هاست. عدد بازپرداخت وام خیلی بیشتر از سقف یارانه پرداختی است
ادامه مطلب ...