مرور برچسب

وام یک میلیون تومانی

گرفتن سیم‌کارت و ثبت نام برای وام یک میلیون تومانی باعث تجمع و ترافیک شد

بیشتر افرادی که برای گرفتن سیمکارت به نمایندگی‌های اپراتورها می‌روند افراد مسن هستند. گرفتن سیم‌کارت و ثبت نام برای وام یک میلیون تومانی باعث تجمع و ترافیک شد.
ادامه مطلب ...