مرور برچسب

ورزش جهان

خیانت در چلسی

بعد از اینکه برزیل اعلام کرد در اتاق ورزشکاران کولر نخواهد گذاشت امروز هم گفتند خبری از تلویزیون هم در این اتاق‌ها نخواهد بود.