مرور برچسب

وزير آموزش و پرورش

درباره مخالفت وزیر با طرح تربیتی بسیج در مدارس

«اگر قرار بر القای ایدئولوژیک باشد، کتاب‌های درسی این کار را انجام می‌دهند و بچه‌ها هم ناگزیرند از بر کنند. اگر این کار از عهده کتاب‌های درسی برنیاید از دست چند جوان خارج از آموزش و…
ادامه مطلب ...