مرور برچسب

وزیر آموزش و پرورش

کمبود معلم در ایران مثل کمبود آب است؛ آموزش و پرورش نیازمند درخت کهن‌سال است نه نهال

نزدیکترین مثال برای کمبود معلم را بتوان کمبود «آب» در ایران مطرح کرد. کمبود معلم در ایران مثل کمبود آب است؛ آموزش و پرورش نیازمند درخت کهن‌سال است.
ادامه مطلب ...

کلیپ شادی دانش ‌آموزان در مجلس پیگیری شود؛ بچه‌ها مثل مسئولان عادت به پشت میزنشینی ندارند

کلیپ شادی دانش ‌آموزان در مجلس پیگیری شود؛ بچه‌ها مثل مسئولان عادت به پشت میزنشینی ندارند. کلیپ شادی دانش‌آموزان، تبدیل به تیتر یک روزنامه‌ها شد.
ادامه مطلب ...