مرور برچسب

وزیر آموزش و پرورش

دولت تسلیم مافیای کنکور شد

اوج درماندگی را آنجا بیشتر می‌فهمیم که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لجبازی مافیای کنکور با آموزش و پرورش گفت: اعتراف می‌کنم توان مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم.