مرور برچسب

وزیر ارشاد

آمار وحشتناکی که وزیر ارشاد ارائه داد؛ بودجه فرهنگی کل کشور تنها برای ۱۲ درصد از مردم

آمار وحشتناکی که وزیر ارشاد ارائه داد. بیش از هزار شهر از امکان سینما بی‌بهره هستند و بر اساس آمارها حدود ۸۸ درصد مردم تاکنون به سینما نرفته‌اند.
ادامه مطلب ...