مرور برچسب

وضعیت روز

جوانانی که فقط به وضعیت روز، تهی‌از هر نوع سنت و تاریخ توجه دارند

اباذری گفت: اوضاع عمومی با آمدن اینترنت دست جوانانی افتاد که فقط به وضعیت روز، تهی ‌از هر نوع سنت و تاریخ توجه داشتند. نتیجه‌اش هم این شد که عده‌ای بگویند شاه برگردد.
ادامه مطلب ...