مرور برچسب

وضعیت معیشتی جزیره هرمز

وضعیت جزیره هرمز را ساماندهی می‌کنیم اما ساماندهی مسئولان چیست؟

سرپرست فرمانداری بندرعباس با بیان اینکه آئین‌نامه ملوانی ظرفیت مناسبی است تا اهالی جزیره هرمز در بازارچه‌های ملوانی فعالیت کنند و وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشند
ادامه مطلب ...