اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پارس

شباهت ما و مادها

امروز که شنیدم معاون آب وآبفای وزیر نیرو گفته‌اند بحران آب بسیار جدی است و اگر مدیریت نشود بیم مهاجرت افراد به جاهای دیگر کشور می‌رود، یاد جدوآباد خدابیامرزمان افتادم. همان مادها و پارت و…