اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پارک

طنز/زو، فکری‌ترین بازی دنیا

من به شما ثابت می‌کنم که زو فکری‌ترین بازی موجود جهان است. فرض کنید شما داخل بازی زو شرکت می‌کنید و در یک فعل و انفعال، بخشی از شلوارتان جر می‌خورد. خب با آن وضع که نمی‌توانید به خانه بروید…