مرور برچسب

پاول دوروف

ترویج خشونت بر اساس مقررات تلگرام ممنوع است، برخورد می‌کنیم

پاول دوروف، بنیانگذار شبکه تلگرام گفت: ترویج خشونت بر اساس مقررات تلگرام ممنوع است، اگر {چنین موردی} صحیح باشد ما ناچاریم این کانال‌ها را مسدود کنیم، بدون توجه به اندازه کانال و تاثیرات…
ادامه مطلب ...