مرور برچسب

پایتخت ایران

زمین تهران سالی ۳۶ سانتی‌متر پایین‌تر می‌رود؛ فکری به حال آرتوروز تهران کنید

زمین تهران سالی ۳۶ سانتی‌متر پایین‌تر می‌رود؛ فکری به حال آرتوروز تهران کنید. آمارها و ارقام فرموده‌اند، زمین تهران سالانه سی و شش سانتی‌متر نشست می‌کند.
ادامه مطلب ...