مرور برچسب

پایگاه گلونی

پایگاه گلونی

شماره ثبت رسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۹۴/۱۴۹۴

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا ساکی

سردبیر: انوشه میرمجلسی

مدیر هنری: مهرداد دهقانی

تحریریه چندرسانه‌ای گلونی: ایمان خاکسار، نیما اکبری و نوید ولیزاده

طراح لوگو: ایمان خاکسار

مدیر فنی و پشتیبانی: محسن باقری

تماس: info@golvani.ir

نلفن: ۰۹۰۳۲۷۶۴۱۹۳

پایگاه خبری گُلوَنی: http://golvani.ir

چندرسانه‌ای گُلوَنی: http://sound.golvani.ir

فروشگاه گُلوَنی: http://shop.golvani.ir

گُلوَنی نام سربند باستانی زنان لُر است

 اصول کلی حاکم بر تحریریه پایگاه گلونی

اعتقاد و التزام عملی به آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) و ترویج آن، پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام به قانون اساسی، پایبندی به آرمان‌ها و آموزه‌های والای حضرت امام خمینی(ره)، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، حفظ و تقویت وحدت ملی و تبیین منافع و مصالح ملی و صیانت از آن‌ها.

اصول خبری پایگاه گلونی
«صحت»، «دقت»، «سرعت»، «بی‌طرفی»، « استقلال تحریریه» و «جامعیت».

اخلاق و روش‌های حرفه‌ای گلونی:

۱- پاسخگویی بر اساس قانون مطبوعات به مردم و مسئولین
۲- اعتمادسازی خبری با درج خبرهای موثق و صحیح
۳- نقد منصفانه که وظیفه ذاتی رسانه است
۴- توجه به افکارعمومی و حفظ حرمت ها در چارچوب قانون
۵- تقویت میانه روی اعتدال و دوری از افراط و تفریط
۶- احترام به حقوق شهروندی
۷- دست‌رسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قانون
۸- منزه دانستن حریم خبر از سیاست و جریان های سیاسی
۹- نگاه بومی گرایانه به اخبار در جهت توسعه کشور
۱۰- ذکر منبع و احترام به مالکیت معنوی

تلفن: ۰۹۰۳۲۷۶۴۱۹۳