مرور برچسب

پتروشیمی

ابتکار برای امضاء بیانیه مشترک زیست محیطی به آلمان می‌رود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این سفر دو روزه از کارخانه مدیریت پسماندهای پتروشیمی (BASF)، همچنین مؤسسه تغییرات آب و هوای آن کشور (Potsdam) بازدید خواهد داشت. ابتکار برای امضاء بیانیه…
ادامه مطلب ...