مرور برچسب

پرداخت مالیات

بازیکنان فوتبال چرا مالیات پرداخت می‌کنند؟ مالیات را باید ما آدم معمولی‌ها پرداخت کنیم

ما هیچگاه آه و بغض رحمتی در استوری‌اش پس از ممنوع‌الخروج شدنش را فراموش نمی‌کنیم. بازیکنان فوتبال چرا مالیات پرداخت می‌کنند؟ مالیات را باید ما پرداخت کنیم.
ادامه مطلب ...