مرور برچسب

پروانه شکار

پروانه عادی شکار پرنده در تهران صادر نخواهد شد

پروانه عادی شکار پرنده در تهران صادر نخواهد شد. حدود ۴ هزار شکارچی دارای دفترچه در تهران وجود دارد که زیستگاه‌های محدود و شکننده استان ظرفیت حضور حتی بخشی از این تعداد برای انجام شکار…
ادامه مطلب ...