مرور برچسب

پرونده پزشکی

اعتراض وکیل خانواده کیارستمی به رأی پرونده پزشکی

امیدوارم هیئت بدوی نظام پزشکی بر اساس قانون و به دور از حواشی که برای این پرونده به وجود آمده است نسبت به تصمیم مقتضی و شایسته مبنی بر قبول نواقص و ارجاع پرونده به دادسرا جهت تحقیقات…
ادامه مطلب ...

قبل از مداخله وزارت بهداشت، روند درمان مقبول نبوده است

قرار بود دو جراحی دیگر بر روی کیارستمی با فاصله زمانی مناسب انجام شود که در این سیر درمان، وی دچار عارضه عفونی دیگری می‌شود و البته درمان آنتی بیوتیکی لازم در این باره نیز انجام شده…
ادامه مطلب ...