مرور برچسب

پریزاد سیف

نمایش آواز قو با بازی سعید پورصمیمی از ۱۰ شهریور اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند

نمایش آواز قو با بازی سعید پورصمیمی از 10 شهریور اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند. پورصمیمی قرار است بعد از ۱۷ سال دوری از صحنه تئاتر با آواز قو بازگردد.
ادامه مطلب ...