مرور برچسب

پسته کوهی

بازارهای سنتی خرم آباد جایی است که در فصل پاییز می‌توانید بنه یا پسته کوهی را در آن پیدا کنید

بنه یا پسته کوهی گیاهی است که در مناطق کوهستانی رشد می‌کند. بازارهای سنتی خرم آباد جایی است که در فصل پاییز می‌توانید بنه یا پسته کوهی را در آن پیدا کنید.
ادامه مطلب ...