مرور برچسب

پلنگ هیرکان

آنچه در ماجرای قتل خرس ترجنلی تاسف بارتر است

آنچه در ماجرای قتل یک توله خرس در روستای ترجنلی تاسف بارتر است، پنهان کاری، دروغگویی و دغل بازی از سوی برخی از پرسنل و مسوولین اداره‌ای است که می‌بایست، خود الگوی اخلاق‌مداری و مصداق…
ادامه مطلب ...