مرور برچسب

پلیس آمریکا

آنتیفا‌ها در آمریکا چه کسانی هستند و از چه زمانی صحبت راجع به آنها متداول شد؟

یک گروه افراطی چپ گرا به نام «جنبش آنتیفا» سال‌ها پیش در آمریکا شکل گرفت. آنتیفا‌ها در آمریکا چه کسانی هستند و از چه زمانی صحبت راجع به آنها متداول شد؟
ادامه مطلب ...