مرور برچسب

پناهگاه حيوانات خانم رئوفى

کمک‌هاى مردم به پناهگاه حیوانات خانم رئوفى

به گزارش پایگاه خبری گلونی بعد از آتش‌سوزى پریشب در پناهگاه حیوانات خانم رئوفى مردم کمک‌هایى را به این پناهگاه ارسال کردند. کمک‌ها شامل آب و انواع غذا براى گربه است. فقط یک در فرقه ۴٠٠…
ادامه مطلب ...