مرور برچسب

پویان فراستی

خاک نخورید

خاک نخورید. یک عده هستند که فقط خسته‌اند. این بیچاره‌ها خودشان می‌روند یک گوشه می‌نشینند که خستگی در کنند اما چون خستگی‌شان در ...
ادامه مطلب ...