مرور برچسب

پژوهشنامه پژوهشکده مردم شناسی

پژوهش‌نامه پژوهشکده مردم‌شناسی منتشر شد

پژوهش‌نامه پژوهشکده مردم‌شناسی شامل مجموعه فعالیت‌ها و گزارش‌های پژوهشی پژوهشکده مردم‌شناسی در طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری منتشر شد.
ادامه مطلب ...