مرور برچسب

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

۸۰ درصد اشیای موزه جهان عرب در پاریس ایرانی است

سید محمد بهشتی با اشاره به وجود آثار فرهنگی – تاریخی ایران در تمامی موزه های جهان و ضرورت استرداد آنها تاکید کرد: به رغم این که ۸۰ درصد اشیای موزه جهان عرب در پاریس به ایران تعلق دارد…
ادامه مطلب ...