مرور برچسب

پیاده راه فرهنگی رشت

رشت شهر روز و شب‌های بیدار است و دکه‌های کباب خیابانی چراغ این شب‌ها را روشن نگه می‌دارند

در هر ساعتی که به این شهر قدم بگذارید خاموشی را نخواهید دید. رشت شهر روز و شب‌های بیدار است و دکه‌های کباب خیابانی چراغ این شب‌ها را روشن نگه می‌دارند.
ادامه مطلب ...