مرور برچسب

پیوند اعضای یک زن مهاجر افغانستانی

پیوند اعضای یک زن مهاجر افغانستانی به سه ایرانی و نجات جان آن‌ها همه ما را خجالت زده کرد

طیبه بخشی‌زاده، زن جوان ۳۳ساله‌ی افغانستانی که یک مادر بود. مادر دو کودک ۶ و ۷ ساله! پیوند اعضای یک زن مهاجر افغانستانی به سه ایرانی و نجات جان آن‌ها.
ادامه مطلب ...