مرور برچسب

چاپ غیرقانونی

کتاب‌هایی که دیدن‌شان تأسف‌آور است! به دیدن کتاب‌هایی رفتیم که دیدن‌شان ذوق‌آور نبود

شاید یکی از تفریح‌های دوستداران کتاب گشتن در میان کتاب‌ها، توقف کردن در مقابل عنوان‌ها و به دست گرفتن کتاب‌ها و تورق آن‌ها باشد، اما این‌بار به دیدن کتاب‌هایی رفتیم که دیدن‌شان ذوق‌آور…
ادامه مطلب ...