مرور برچسب

چرا با وجود این همه بارش برف و باران و سیل و آب‌گرفتگی باز هم می‌گویند آب کم است؟