مرور برچسب

چرخه مالی سینما

گیشه‌ سینماها به روایت آمار و ارقام در سال ۹۷ با ۲۴۰ میلیارد تومان چرخه مالی

گیشه سینمای ایران در سالی که گذشت نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان وارد چرخه سینما کرد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است، البته این افزایش تنها ناشی از افزایش…
ادامه مطلب ...