مرور برچسب

چله نما

فرهنگ و هنر در لرستان سامان بگیرد کارخانه و کار ایجاد می‌کند

در این استان که چند هزارسال سابقه فرهنگی دارد حالا محرومیت فرهنگی هم به سایر محر‌ومیت‌هایش اضافه شده است. فرهنگ و هنر در لرستان سامان بگیرد کارخانه و کار ایجاد می‌کند.
ادامه مطلب ...