مرور برچسب

چهارراه استانبول

چهارراه استانبول خوب است اما غافل‌گیر نمی‌کند

چهارراه استانبول خوب است اما غافل‌گیر نمی‌کند. چهار راه استانبول» همانطور که انتظارش می رفت، اثری قابل قبول است. اثری که مخاطبان خود را ناراضی روانه منزل‌هایشان نمی‌کند. اما غافلگیر…
ادامه مطلب ...