مرور برچسب

چینی

نسخه چینی ضد افسردگی

قبل از شمردن پول اول اجاره خانه، پول فیش‌ها و پول شهریه بچه‌ها، خرج مهمانی آخر هفته همسر، بعد بقیه را بشمرید، می‌بینید که چیزی برای شمردن باقی نمی‌ماند.