اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کارمند

سنگ قبر عجیب

یک دختر روسی سنگ قبر خود را شبیه به تلفن همراه آیفون طراحی کرد. اما برخی از ایرانی‌ها سنگ قبر خود را چه‌گونه طراحی می‌کنند؟

کارمندهای چاق دولت

کافیه فقط یه روز کار ارباب‌رجوع رو به‌قاعده انجام بدن و خودشون رو یه دقیقه بذارن جای طرف که روزی ۲۰ بار بدون ذره‌ای شاکی شدن پله‌های اداره رو از طبقه اول تا پنجم برای امضای آقای ایکس که…