مرور برچسب

کتابخانه افغانستانی های مهاجر در ایران

کتابخانه الکترونیکی بنیاد قلم سبز بزرگترین کتابخانه آنلاین مهاجرین افغانستانی در ایران

مسئول کتابخانه بنیاد قلم سبز در رابطه با ایجاد این گروه تلگرامی می‌گوید: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم افغانستان اقدام به ایجاد این گروه کردیم.
ادامه مطلب ...