مرور برچسب

کتابخوانی

هفتمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران فراخوان داد

شهرهای متقاضی شرکت در هفتمین دوره پایتخت کتاب ایران می‌توانند تا تاریخ 31 خرداد ماه 1400 نسبت به ارسال طرح‌های خود به دبیرخانه رویدادهای ترویج کتاب‌خوانی اقدام کنند. هفتمین برنامه…
ادامه مطلب ...